ייצוא הזמנות / מוצרים לקובץ אקסל

כאן תוכלו לקבל מידע על הקובץ אקסל של המערכת.